rss
 • Az ESA szerint a Phobos egy idegen, mesterséges objektum

 • Az ESA szerint a Phobos egy idegen, mesterséges objektumIgazán megdöbbentő, hogy az alábbi hír a főáramlatú médiában szinte egyáltalán nem kapott helyett. Minek nevezhetnénk ezt, ha nem szándékos elhallgatásnak és az emberek tudatlanságban tartásának? No de térjünk a lényegre! Az ESA, vagyis az Európai Űrügynökség – ami nem nagyon mondható komolytalan fantáziálók felelőtlen gyülekezetének – egy tanulmányában megpendíti annak lehetőségét, hogy a Mars egyik holdja, a Phobos talán mesterséges képződmény lehet! De ha ez így van, milyen céllal készítették? És kik?!?

  loading...
  Ufo- scifi sztorid van? küldd el nekünk a szerk[kukac]zug.hu címre!

  Maga a feltevés egyáltalán nem számít újdonságnak, alternatív kutatók – például a Mars-kutatás felé elkötelezett Richard Hoagland – többször is felhívták a figyelmet a Phobossal kapcsolatos anomáliákra és ezeket megvizsgálva szintén arra a következtetésre jutottak, hogy az égitest nem természetes eredetű. Azonban az, hogy egy tudományos intézmény is hasonló állásfoglalást tesz, igazán egyedülálló!

  Az ESA témába vágó tanulmányának rövidített változata megjelent abban a Geophysical Research Letters-ben, ahová szintén nem mindenféle jött-emnt holdkóros szokott publikálni. A tanulmány mondanivalója meglehetősen egyértelmű. A Phobos biztosan nem egy, a Mars által valamikor a távoli múltban befogott aszteroida. Sőt…

  "Megvizsgáltunk egymástól független eredményeket a Mars Express Radio Science (MaRS) két alcsoportjától, akik egymástól külön elemezték a Mars Express (MEX) rádió-követési adatait annak meghatározására, hogy a Phobos gravitációs vonzása hogyan hat a MEX űrszondára, ebből nyertünk adatokat a Phobos tömegére vonatkozóan.

  Az új gravitációs paraméter (GM=0.7127 ± 0.0021 x 10-³ km³/s²) és a Phobos sűrűsége (1876 ± 20 kg / m³) , a test porozitási értékére (30 % ± 5%) nyújt új értelmezhető számításokat, és jobb alapokat a test belső szerkezetét illetően. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Phobos valószínűleg nagy üregeket tartalmaz. A különböző hipotéziseket megvizsgálva a Phobos származására vonatkozóan megállapítható, hogy a kapott eredmények nincsenek összhangban azzal a feltevéssel, miszerint a hold egy befogott aszteroida."

  Ezek után Casey Kazan az ESA egyik alkalmazottja kerek-perec kijelenti, hogy a Phobos minden bizonnyal mesterséges eredetű. Íme a tőle származó pontos idézet:

  A hivatalos ESA Phobos weboldalon szereplő konkrét tudományos adatok, több szempontból nézve, erősen támogatták azt az elképzelést, hogy a radarjel, ami visszhangnak tűnt, ami belülről érkezett vissza 'egy hatalmas... mértani... üreges űrhajó'-tól ered. Tény, hogy közvetlen adatok voltak a radarjelekből a belső 3-D geometriai kinézetet megerősítve. Összevetve mindhárom független Mars Express általi képalkotási, belső tömegeloszlási és belső radarképeket, egyetértettek abban, hogy a Phobos részben üreges, geometrikus terekkel a belsejében. Tehát ez azt jelenti, hogy a Phobos mesterséges".

  Ezt akár hivatalos bejelentésnek is vehetjük, ami igazolja azt, a többek által már évtizedekkel korábban felvetett lehetőséget, hogy a hold valójában egy idegen civilizáció terméke.

  De mik azok a gondok, amik okán a Phobos az ez irányú gyanakvások kereszttűzébe került? Nos, az égitest egy 25 x 20 x 18 kilométeres képződmény, és alig 5700 km-es távolságban kering a Mars körül, méghozzá geo stacionárius pályán, ami egyetlen, természetes úton létrejött égi kísérőre nem jellemző.

  Egyes számítások szerint a phobosnak a Mars gravitációs vonzása okán már réges-régen le kellett volna zuhannia annak felszínére, de mintha valamiféle saját erőtér ebben megakadályozná…

  A Phobos méreteihez viszonyítva a hold tömege meglepően – gyanúsan – csekély, ami arra utal, hogy az üreges kialakítású. Ilyen mértékű üregesség azonban nem fordulhat elő a természetben, még csak ehhez hasonló példáz sem találtak a csillagászok a Naprendszerben.

  Az 1988-ban indult szovjet Phobos-program során a Fobosz-1 a hold közelébe érve egyszerűen eltűnt, azóta sem találják. A Fobosz-2 szintén elveszett, ám az általa készített utolsó képen egy hatalmas, korong alakú árnyék látható a hold felszínén. Ez az árnyék a számítások szerint legalább 2-3 km-es testté lehet, ami a Phobos felett lebegett.

  A Fobosz-2 program főmérnöke, Marina Lavrentyievna Popovics – aki az említett felvételt nyilvánosságra hozta – azt állítja, hogy a szondák eltűnését magyarázó hivatalos állásfoglalások nem a valóságot tükrözik és valamiféle idegen tevékenységet sejt a háttérben.

  A Phobos körül tehát már évtizedek óta gyűlnek a titkok és talányok, de a hivatalos szervezetek, kutatók, tudósok eddig vagy hallgattak, vagy mereven tagadták a hold mesterséges eredetének teóriáját.

  Most azonban megtörni látszik a hallgatás és tagadás fala és az ESA jóvoltából kissé közelebb kerülhetünk az igazsághoz. A naprendszerünkön belül legalább egy, gigantikus mesterséges objektum található, amit nem mi, emberek készítettünk. Ha ebbe a kijelentésbe egy kicsit jobban belegondolunk, meglehetősen érdekes és messzemenő, további következtetésekre juthatunk.


 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Újabb ufó Ausztrália felett - videóval

  Ufó repült el Ausztrália felett? Vagy csupán egy titkos amerikai katonai repülõt láttak a szemtanúk?

  Peter McVean éppen kutyáját sétáltatta karácsony második napjának estéjén, amikor hirtelen különös fényekre lett figyelmes. „Négy fénypont volt. Az elsõ kettõ ugyanolyan távolságra egymástól, mint a második kettõ, de a két pár némileg messzebb volt egymástól. Egy pillanatra eltûntek, de aztán néhány másodperc múlva újra felbukkantak. Nem volt hangjuk” – magyarázza a férfi.

 • Tudósok egy csoportja szerint vizet talált a Mars szonda

  Pasadena - A NASA kutatócsoportjának 22 tudósa szerint folyékony vízbõl származó cseppek lehettek a Marson landoló Phoenix ûrszonda lábán.

  A szakemberek egy 22 oldalas dokumentumban foglalták össze állításaikat. Szerintük a szonda lábára a landoláskor felcsapódó cseppecskék folyékony vízbõl származtak. A víz alapvetõ fontosságú az élet kifejlõdéséhez, és amennyiben alátámasztják a felfedezést, kevésbé tûnne barátságtalannak a Mars sarki jégtakarója.

 • Hogyan alakultak ki a kettõskisbolygó-rendszerek?

  Párizs - Egy francia-amerikai kutatócsoport magyarázatot talált arra, hogy a kisbolygók népes családjának 15 százalékát kitevõ kettõs aszteroidák miként alakulhattak ki. A felfedezésrõl a csillagászok a Nature címû brit szaklap legújabb számában számolnak be.

  A kisbolygók legtöbbje a Mars és a Jupiter közötti kozmikus térben kering a Nap körül, de jónéhányan közülük úgynevezett földsúrolók, vagyis pályájuk keresztezi bolygónk pályáját, így akár veszélyesek is lehetnek számunkra.

 • Sötét anyag a Naprendszer 'elõszobájában'

  Washington - Bizonyítékot talált a titokzatos sötét anyag létezésére a Naprendszerhez viszonylag közel egy magasan a Déli-sark felett lebegõ mûszer - jelentették be amerikai csillagászok.

  A léggömbre erõsített szerkezet meglepõ mennyiségû, nagyon nagy energiájú, ismeretlen forrásból származó kozmikus sugárzást észlelt csillagrendszerünktõl legfeljebb 3000 fényévnyire. A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy az észlelt elektrontömeg a sötét anyag részecskéinek ütközését követõen a részecskék kölcsönös megsemmisülésekor keletkezett - mondta John Wefel, a Louisianai Állami Egyetem asztrofizikusa.

 • Felfedezték a villámokat a Marson

  Marsi villámkisülések okozta rádiózajokat észleltek földi megfigyelésekkel. Ezek szerint a marsi porviharokkal villámlás is járhat, ami befolyásolhatja a légköri kémiai folyamatokat.

  Régóta feltételezik a szakemberek, hogy a vörös bolygó légkörében elektromos kisülések is fellépnek. Az ehhez szükséges körülményeket feltehetõleg a porviharok vagy a kisebb porforgatagok idézik elõ. Most elsõ alkalommal közöltek megfigyelési eredményeket néhány ilyen kisülésrõl.

 • Világbékét akartak földönkívüliek az ufókutató szerint

  A nukleáris fegyverkezési verseny iránt érdeklõdtek és békeüzenetet közvetítettek az emberiség felé az amerikai rakétabázisokat felkeresõ földönkívüliek - jelentette ki Robert Hastings ufókutató, aki hétfõn hat, ufóélményeket szerzett volt katona társaságában társaságában tartott sajtóértekezletet Washingtonban. Az amerikai légierõ nyugállományú tisztjei - akik közül hárman a saját szemükkel sosem láttak ugyan azonosítatlan repülõ tárgyat, de olyan személyt igen, aki látott már olyat - azt állították, hogy a hatvanastól a nyolcvanas évekig a földönkívüliek több alkalommal felkerestek amerikai katonai nukleáris létesítményeket.

 • Ufók laknak a szomszédban?

  A következõ évtizedben egy amerikai ûrteleszkóp hat csillagot és a körülöttük keringõ, Föld-típusú bolygókat veszi górcsõ alá, hogy a világûrben értelmes lények, illetve civilizációk után kutasson. A tudományos vizsgálatnál fontos szempont volt, hogy olyan csillagokat válasszanak, amelyek viszonylag közel vannak hozzánk.

  A tejútrendszerben legalább négyszázezer csillag van, a hamarosan fellövendõ két nagy teljesítményû ûrteleszkóp azonban nem lesz képes mindegyiket megvizsgálni - mondta el Margaret Turnbull, a washingtoni Carnegie Intézet munkatársa az Amerikai Társaság a Tudomány Elõmozdításáért nevû szervezet St. Louisban megrendezett éves közgyûlésén.

 • Holdra szállt Ufók!

  Az azonosíthatatlan repülõszerkezetek sokszor felbukkantak már a Földön, így emberek milliói látták az égen cikázó fényeiket.

  Nemcsak a szülõbolygónkon, hanem még a Holdon is észleltek már UFO-kat, amikor a NASA holdprogramjában résztvevõ ûrhajósok odalátogattak. Ez több alkalommal is megtörtént, és nem kis riadalmat okozott az asztronautáknak. Az elsõ sikeres holdra szállás 1969. július 20-án valósult meg az Apollo 11 küldetés keretei között, és örökre beíródott az emberiség dicsõségkönyvébe.

 • Felemás sikert hozott az ufóakta közzététele

  Az ufókkal kapcsolatban állandóan felbukkan a kérdés, milyen kapcsolat lehet a kormányok és az azonosítatlan repülõ objektumok között, és miért rejtegetik az azokról készült feljegyzéseket.

  A kérdést részben tisztázta egy, a titkosszolgálat legmagasabb, legkényesebb kategóriájának kódjelével, a Top Secret Umbra pecséttel ellátott dokumentuma. Az egykor titkosnak minõsített aktát eredetileg a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) irattárazta, melyben vezetõ beosztású tisztségviselõjük nyilatkozata szerepel az ufó-jegyzõkönyvek visszatartása körül kirobbant 1980-as perbõl. A dokumentumból kiderül, hogy az amerikai kormánynak valóban van rejtegetni valója, azonban annak semmi köze a földönkívüliekhez. A dokumentumból bizonyos részeket kivágtak, állítólag azért, hogy így biztosítsanak anonimitást egyes személyeknek, illetve, hogy az NSA technológiái, tapasztalatai és külkapcsolatai ne kerüljenek a média kereszttüzébe.

 • Robot, élõ agyszövettel

  A Gordon nevû robot agyát patkányok idegsejtjeibõl tenyésztették, ezzel létrejött a világ elsõ, élõ agyszövettel irányított mesterséges szerkezete. Gordont megalkotói az angliai Reading Egyetemen mutatták be szerdán.

  Az úttörõ kísérlet újabb lépés a mesterséges és természetes intelligencia közti határ eltüntetése irányában, és felfedheti az emlékezés és tanulás alapvetõ elemeit - nyilatkozták a kutatók. Hmm... ez már egy új korszak kezdete lehet?!

 • Újabb ufó Fejérben

  A 31 éves Papp Zoltán furcsa repülõ tárgyakat lát a mátyásdombi éjszakában. Sokáig nem mert beszélni a jelenségrõl, nehogy bolondnak véljék a falubeliek, ám amióta többen is látták a fényes gömböket, biztos abban, hogy nem a szeme káprázik.

  A január 10-ei jelenségnek egyébként Zoltán barátja, Vas Tamás, illetve a falu másik végén lakó Kajfis Katalin, valamint annak férje is szemtanúja volt.

 • Svájcba készül az ufószekta

  A csendes, idillikusan szép svájci faluban és környékén tüntetések követik egymást. Az ok: Claude Vorilhon, a 60 ezer követõt számláló ufószekta vezetõje letelepedési engedélyt kért a város vezetõitõl. A vezér Raelnek nevezi magát, hívei, a raeliánusok hisznek a földönkívüli lényekben, az örök életben és - ami svájci szemmel még nagyobb baj - a szabad szexben. Amióta a szekta bejelentette, hogy sikerült gyermeket klónoznia, még saját tagjai közül is sokan visszarettentek, és kiléptek a közösségbõl.

 • Idegen bolygó a naprendszeren kívül - fotóval!

  Naprendszeren kívüli bolygót fényképezett le a Gemini Obszervatórium. Hivatalosan ez az elsõ olyan felvétel, amelyet a Földrõl készítettek egy külsõ bolygóról.

  Hihetetlen

  Az idegen bolygó tömege nyolcszorosa a Jupiterének, és gazdacsillagjától szokatlanul nagy távolságban kering – 300-szor messzebb, mint a Föld a Naptól. A csillagászok valójában már 2008-ban megfigyelhették ezt az égitestet, de akkor még nem tudták eldönteni, hogy egy külsõ bolygót fedeztek-e fel.

 • Ufót üldözött a pilóta

  Ufót látott a pilóta, az irányítóközpontból arra utasították, hogy repüljön rá. A puskagolyónál is gyorsabban süvöltött el a fehér fény Ausztria felé. Ufót látott Kaposvár felett Knoll Gyula nyugalmazott repülõs ezredes. Az azonosítatlan repülõ tárgyakról és a rejtélyes esetekrõl rövidesen könyvet akar írni a nyugdíjas kaposvári pilóta. Ebben személyes élményeit is megosztja az olvasókkal.

 • Az izzó Vénusz sorsára juthat a Föld

  Berlin - Az izzó Vénusz sorsára juthat a Föld - állította egy német közéleti mûsorban Stephen William Hawking (63) fizikus. A felmelegedés miatt felszabadul a tengerekben lévõ szén-dioxid, amely 250 fokos égõ golyóvá izzíthatja bolygónkat.

  Hawking szörnyû jövõt jósol a Földnek

  Félelmetes jövõképpel riogatnak a világ meteorológusai és fizikusai. A teóriáik sokban különböznek, de egyben egyetértenek: közeleg a klímakatasztrófa.

loading...
Ufo- scifi sztorid van? küldd el nekünk a szerk[kukac]zug.hu címre!